Läsbarhet
För god läsbarhet bör texthöjden vara minst 0,5% av läsavståndet.

För att en text skall vara läsbar på 20 meters håll skall den alltså vara minst 10 cm hög.